Supervision

 • Supervision af personalegrupper eller enkelte medarbejdere
 • Faglig supervision samt supervision på “det der fylder”
 • Relationel supervision af individuelle og grupper med fokus på refleksive processer og metoder
 • Proces- og oplevelsesorienteret med kobling af læringsprocessen så tæt på jeres hverdagspraksis som muligt.
Lennart Brix
 • Supervisor, Kempler Instituttet
 • Pædagog fra VIAUC Viborg
 • Akademimerkonom faget organisation, Tietgenskolen, Odense
 • Personligheds- og udviklingspsykologi og Personlighedens konstitution og struktur.
 • Fag på psykologistudiet Aalborg Universitet
 • Erfaring med etablering og udvikling af tilbud og pædagogiske behandlingstilbud
 • 6 års erfaring som leder indenfor specialområdet, herunder særforanstaltning og domsanbragte.
 • 15 års pædagogisk erfaring
 • 10 års undervisningserfaring
 • Uddannet Mindfullness instruktør