Persondatapolitik for Kursuscenter Danmark

Denne persondata- og privatlivspolitik er sammenfattet for bedre, at kunne oplyse dig som kunde eller jobsøgende om, hvilke persondata Kursuscenter Danmark behandler og hvordan vi behandler dem.

Når du selv giver personoplysninger til Kursuscenter Danmark via vores hjemmeside www.kursuscenterdanmark.dk accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles af kursuscenter Danmark.

Vi passer godt på dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger:

Kursuscenter Danmark
Brovej 17A
8800 Viborg
CVR nr. 32309593

Hvilke personoplysninger behandler vi

Kursuscenter Danmark indsamler kun de oplysninger som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysningerne efter gældende lov og vejledninger.
Hvilken oplysninger der er nødvendige afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til.

Hvis du giver personoplysninger på vores hjemmeside www.kursuscenterdanmark.dk behandler vi følgende:

  • Navn
  • Telefon nr.
  • E- mailadresse

Kursuscenter Danmark indsamler udelukkende oplysninger til formål for, at behandle henvendelse fra kunder eller jobsøgende.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Oplysninger slettes når Kursuscenter Danmark har behandlet henvendelsen og gemmes ikke længere end højst nødvendigt.

Dine Rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst hvilken personoplysninger vi har registreret om dig.

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Du kan kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysninger om dig (ved ansættelse slettes oplysningerne indenfor 5 år efter ansættelsesophør)
  • Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger
  • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Kursuscenter Danmark
  • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet
  • Alle forespørgsler skal ske ved at rette henvendelse til Kursuscenter Danmark