Pædagogisk forståelse

Tilpasset jeres behov undervises der i forståelse for borgerens udfordringer og med afsæt heri, hvorfor problemskabende adfærd kan opstå.

Gennem grundig indføring i borgerperspektivet, undervises der i, hvordan du og dine kollegaer kan skabe den optimale trivsel for jeres borgere.
I opnår øget fokus på fællesfaglige forudsætninger for, at styrke den pædagogiske indsats med borgers trivsel i højsædet.

Fokus er på konkrete og håndgribelige tiltag, som kan implementeres i morgen.

Se en kort video om dette modul

Lennart Brix
 • Supervisor, Kempler Instituttet
 • Pædagog fra VIAUC Viborg
 • Akademimerkonom faget organisation, Tietgenskolen, Odense
 • Personligheds- og udviklingspsykologi og Personlighedens konstitution og struktur.
 • Fag på psykologistudiet Aalborg Universitet
 • Erfaring med etablering og udvikling af tilbud og pædagogiske behandlingstilbud.
 • 6 års erfaring som leder indenfor specialområdet, herunder særforanstaltning og domsanbragte.
 • 15 års pædagogisk erfaring
 • 10 års undervisningserfaring
 • Uddannet Mindfullness instruktør
Brian Ryttergaard Duch
 • 2012 Grundlægger og ejer af TCP Viborg ApS
 • 1991 Uddannet til personbeskyttelse ved psykiatriske borgere.
 • 2004 Uddannet ambulanceredder
 • 2015 Uddannet førstehjælpsinstruktør
 • 15 års undervisningserfaring i førstehjælp og nødværge
 • Erfaring siden 2005 med pædagogisk arbejde for udviklingshæmmede borgere med voldsom adfærd.
 • 10 års erfaring som ambulanceredder
 • 10 års ledelseserfaring i TCP Viborg ApS.