Magtanvendelse & Lovgivning

Kurset giver dig en letforståelig gennemgang af love og paragraffer indenfor området, magtanvendelse. 
Du opnår en forståelse for hvad magt er. Hvornår det kan være berettiget ifølge loven, at anvende enten direkte eller indirekte magt i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelse.
 
Magtanvendelse skal vi altid søge at undgå. Kommer du i en situation hvor, magtanvendelsen kan blive nødvendigt, så er det afgørende vigtigt, at du har en opdateret viden om lovgivningen på området, for derigennem at kunne sikre dig selv, dine kolleger, og ikke mindst borgeren i situationen. 
Det får du med dette kursus.

Se en kort video om dette modul