Metoder & Tilgange

Undervisning i forskellige pædagogiske metoder

 • Det teoretiske grundlag bag metoden
 • Hvad metoden kan bidrage med i jeres pædagogiske arbejde
 • Hvad skal I være opmærksomme på i forhold til metoden
 • Perspektiver i kombination med andre pædagogiske metoder
 • Fokus på fællesfaglig forståelse, værdiskabelse og implementering

Undervisningen kan kombineres med pædagogisk forståelse eller tages som selvstændigt kursus.

Lennart Brix
 • Supervisor, Kempler Instituttet
 • Pædagog fra VIAUC Viborg
 • Akademimerkonom faget organisation, Tietgenskolen, Odense
 • Personligheds- og udviklingspsykologi og Personlighedens konstitution og struktur.
 • Fag på psykologistudiet Aalborg Universitet
 • Erfaring med etablering og udvikling af tilbud og pædagogiske behandlingstilbud.
 • 6 års erfaring som leder indenfor specialområdet, herunder særforanstaltning og domsanbragte.
 • 15 års pædagogisk erfaring
 • 10 års undervisningserfaring
 • Uddannet Mindfullness instruktør
Brian Ryttergaard Duch
 • 2012 Grundlægger og ejer af TCP Viborg ApS
 • 1991 Uddannet til personbeskyttelse ved psykiatriske borgere.
 • 2004 Uddannet ambulanceredder
 • 2015 Uddannet førstehjælpsinstruktør
 • 15 års undervisningserfaring i førstehjælp og nødværge
 • Erfaring siden 2005 med pædagogisk arbejde for udviklingshæmmede borgere med voldsom adfærd.
 • 10 års erfaring som ambulanceredder
 • 10 års ledelseserfaring i TCP Viborg ApS.